ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-) Yalova İmes Makine İhtisas OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi genelde ülkemizin özelde Yalova ilinin ihracat rakamlarını arttırmaya yönelik stratejileri kapsamında firmalara ürünlerinin ihracatı için hedef olabilecek ülke ve müşterilere ulaşmada teknik destek sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan, “www.yalovaosbdtim.com” internet adresi üzerinde yer alan “Yalova İmes Makine İhtisas OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” Web Portalının (Sözleşmede “Web Portalı” olarak anılacaktır) sunmakta olduğu hizmetlerden yararlanmak üzere üyelik talep etmeniz halinde (Sözleşmede “Kullanıcı” olarak anılacaktır); kullanıcı olarak tarafınız, işbu sözleşmede yer alan tüm hükümleri ek protokole gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

“Yalova Makine İhtisas OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Web Portalı faaliyetleri “Laledere Köyü Sarısu Sok. No:6 Çiftlikköy/ Yalova” adresinde mukim Yalova İmes Makine İhtisas OSB Dış Ticaret Birimi tarafından yürütülmektedir.

2-) Firma Hesabı Oluşturma

Üye olmak üzere sisteme giriş ve kayıt yaptığınız an itibariyle işbu sözleşme koşullarını kabul etmiş olmaktasınız.

Hesabınızı oluştururken, hizmet talebinde bulunurken ve hizmet sonrası firma güncel durum takibi esnasında tarafınızdan firma adı, e-posta adresi, telefon numarası, vergi numarası, ürün GTİP numarası, güncel ihracat rakamlarınız, ihracat yaptığınız ülkeler gibi bilgiler talep edilmektedir. Sisteme girilmiş olan bu bilgiler Yalova İmes Makine İhtisas OSB Dış Ticaret Merkezi uzmanları tarafından herhangi bir izne gerek kalmaksızın görüntülenebilecektir. Görüntülenen tüm bilgiler sadece sistemden yararlanmak amacıyla uzmanlar tarafından kullanılacak olup; mevzuatlardan kaynaklanan kanuni zorunluluklar ve yükümlülükler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kullanıcı, sitedeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Yalova İmes Makine İhtisas OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve diğer hizmet sağlayıcılar sorumlu tutulamaz. Ayrıca; kullanıcı tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu hizmet sağlayıcı araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan hizmet sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

3-) Uzman Hesabı Oluşturma

Üye olmak üzere talepte bulunduğunuz an itibariyle işbu sözleşme koşullarını kabul etmiş olmaktasınız.

Portala kaydolan Yalova Makine İhtisas OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi uzmanlarının görüntülemiş olduğu firmalar ile ilgili bilgileri ilgili kanunlar çerçevesinde kaydedebileceklerdir. Görüntülenen bu bilgiler, mevzuatlardan kaynaklanan kanuni zorunluluklar ve yükümlülükler dışında herhangi bir amaçla başka kurum ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

4-) Genel Kurallar

Web Portalı aracılığıyla verilen hizmetlerin ücreti üyenin talep edeceği ilgili hizmet içeriğinde belirtilir.

Web Portalı içerisinde yer alan tüm sayfalar, yazılar, grafikler, resimler ve dokümanlar (içerik) Yalova Makine İhtisas OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin mülkiyetindedir, her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz, on-line veya basılı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, diğer bir internet sitesinde yayınlanamaz. Bu içeriğin sadece kişisel kullanım amacıyla yazıcı çıktısı alınabilir.

Web Portalı tarafından üretilmiş olan herhangi bir içeriğin haber amacıyla kullanılacak olması durumunda Yalova İmes Makine İhtisas OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ana sayfası www.yalovaosbdtim.com kaynak olarak gösterilmelidir ve bölge müdürlüğünün onayı alınmalıdır.

Web Portalı sitesi virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Nihai güvenliğin sağlanması için; kullanıcı kendi virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan korunma önlemlerini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Web Portalı kullandığı sürece, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde ya da güvenlik açığından dolayı oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Kullanıcı kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgi, içeriklerin portal üzerinden uzmanlar tarafından kullanılmasını kabul ve taahhüt eder.

Hizmet sağlayıcı üyelik sözleşmesinin koşullarını, sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, siber saldırı, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi Mücbir Sebep olarak adlandırılacak durumlardan dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, firmanın söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde durumu belgeleri ve gerekçeleriyle karşı tarafa bildirmesi gerekmektedir. Yalova İmes Makine İhtisas OSB Dış Ticaret Merkezinden anılan bildirim üzerine durumu değerlendirerek beklenmeyen halin veya mücbir sebebin kabulüne yahut reddine karar verebilir.

5-) Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Kullanıcı, siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve Yalova İmes Makine İhtisas OSB.’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı, web portalı tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciiler tarafından web portala karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı web portalın izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve talep hakları saklıdır.

5.3. Kullanıcı, web portalı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.

5.4. Kullanıcı, web portalı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca kullanıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.5. Web portalında kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin web portal ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Web Portalın, Kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.6. Web portal, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, web portalın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden web portal’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.7. Kullanıcı, diğer web portal kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcıya aittir.

5.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, web portalı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, web portalın kullanıcıya karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.9. Web portalın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcının üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, web portalın hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.10. İnternet sitesi yazılım ve tasarımı web portalın mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

5.11. Web portal tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5.12. Web portal kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Web Portal, kullanıcının, internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

5.13. Web portala üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında web portal tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, paylaşılmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı aksini bildirmediği sürece web portalın kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve web portalı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini web portala iletecektir.

5.14. Web portal, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5.15. Taraflar, web portala ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

5.16. Kullanıcı açmış olduğu hesap bilgilerini, birbaşka çalışana yada herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşması durumunda açılmış olan hesapla ilgili yapılacak tüm iş ve işlemlerden sorumludur.

6- Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya web portal tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Web portal, kullanıcının üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

7- İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Yalova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8- Yürürlük

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması, kullanıcının üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.